Лесколор ЕООД, Румен Филипов


Цифрово фотостудио,рекламна и приложна фотография,експресни копирни услуги от всякакви носители-до 5 мин.,реставрации на стари или повредени снимки, монтажи,колажи,ефекти,календари,чаши,пъзели,канава с Вашата снимка,фотокниги,ламиниране,подвързване,рамкиране,видеокасети на DVD,записи и копия на CD и DVD,богат избор на рамки и фотоалбуми,рамки по размер на клиента,сканиране на негативи,диапозитиви и запис на цифров носител.