Лега ООД


Предоставяне на юридически услуги. Предоставяне на консултантски услуги в областта на интелектуалната собственост, данъчното планиране и реализирането на инвестиционни проекти.