Лега Консултинг ООД


Kонсултанска компания специализирана в две основни области на дейност - предоставяне на комплексно правно обслужване на юридически лица и представителство при сключване на сделки с недвижими имоти.