Левърком ООД


Инвестиционни проекти структуриране на инвестиционни проекти с цел успешното им финансиране и реализация Финансиране на инвестиционни проекти:Дългосрочен кредитЛизинг, включително на недвижими имотиФинансиране чрез дялово участиеФинансиране чрез фондовата борсаЧрез предприсъединителните програми на ЕС Управление на растежа Оздравяване. Преструктуриране.