Лвз Ад


  Първото в България ж.п. промишлено-ремонтно предприятие приемник на "ЖП Тракия Русе"(1866).Частно акционерни дружество (ФИГ "РЕЙ холдинг"АД).Ремонт на локомотиви, вагони, електромотрисни влакове, ж.п. транспортни машини, специални вагони, ремонт на корабни, автотракторни, стационарни дизелови двигатели до 5000 к.с., компресори.Производство: резервни части за дизелови двигатели, зъбни колела; отливки, изковки и термо-оброботка.