Лан - 96 ЕООД


Самостоятелна медико-диагностична лаборатория, осъществяваща медицинска диагностична дейност.