Ландшафт Проект ООД


Проектиране, изграждане и поддържане на открити и закрити зелени площи, ландшафтна архитектура, покривни градини, тераси и зимни градини, интериорно и екстериорно озеленяване, алпинеуми и скални цветни кътове, водни ефекти, декоративни настилки и др.