Лако-Младен Михайлов ЕТ


Дейност в областта на химическата промишленост.