Лайт Газ ООД


Фирмата търгува с пропан бутан. Доставя бутилки с пропан бутан до дома и офиса. Разполага със собствен специализиран транспорт за доставки на едро.