Лазерни и оптични технологии ЛОТ АД


  Развойна, производствена, сервизна и инженерингова дейност в областта на лазерните технологии и медицински системи.Оптикомеханични апарати с широко приложение.