Лабораторна техника Кръстев


  Разработка и изработване на стандартно и нестандартно лабораторно оборудване уреди за анализ на нефтопродукти и лаково бояджийски материали.