Лабконсулт ЕООД


Фирмата е основана за доставка на аналитична апаратура и осигуряване на консултации в областта на качествения контрол на храни, мляко и млечни продукти, фуражи, зърно, фармацевтика, петролни продукти и опазване на околната среда.