К - Консулт ЕООД


Подборът и използването на компетентни консултанти по управление на качеството е първата, изключително важна стъпка към прилагането на система за управление на качеството.„К-Консулт” ЕООД е консултантска организация, създадена в началото на 2007 г., със седалище и адрес на управление гр. Сандански, ул. Станке Димитров 7, като е наследник в областта на управленското консултиране на „Актив” ЕООД. Независимо, че „К-Консулт” ЕООД е ново име на пазара, нашите специалисти имат дългогодишен опит в областта на изграждане и поддържане на Системи по качеството (повече от 10 години) - планиране, документиране, обучение на персонала, провеждане на вътрешни одити (самоинспекции), подготовка и организиране на одити от сертифициращи органи, регулаторни органи, клиенти. Ядрото на екипа е от бивши кадри на „Медика” АД, сертифицирана спрямо изискванията на ISO 9001, ISO 13 485 и GMP за фармацевтични продукти), като водещите консултантите, които ще работят за вас са водещи одитори, а всички от екипа са вътрешни одитори на СУК, притежаващи необходимия опит и познания относно приложимите стандарти. Квалификацията за нас е от съществено значение, поради което отделяме непрекъснато внимание на постоянното обучение и самообучение на нашите кадри.
Консултантите на "К-Консулт" ЕООД са доказали своята компетентност при разработване и внедряване на Системи за управление в съответствие с изискванията на ISO 9001, ISO 13 4851, OHSAS 18001, HACCP, GMP, като изпълнение на самостоятелни проекти и основни подизпълнители на утвърдени консултантски организации като "Револт 64" ООД и "СУИС" ЕООД, София, като са разработили и внедрили документирани СУК в около 30 фирми, всички от които са преминали успешно сертификационните одити от различни акредитирани организации (LRQA , Муди Интернешънъл ООД, ТЮФ НОРД БЪЛГАРИЯ ЕООД, BVC ).
Разработени,внедрени и сертифицирани са СУК във фирми, с различна дейност -производство дистрибуция на медицински продукти и лекарствени средства, внос, дистрибуция и сервиз на аналитична апаратура и автомобили, строителство, производство и търговия с алуминиева и PVC дограма, производство на мебели, текстилна промишленост, производство на безалкохолни напитки и вино, първично земеделско производство, производство на хранителни продукти и др.Успешно сме участвали в подготовка на фирми при кандидатстване за финансиране по грантови схеми и последващо управление на проекти.