Кърджалийска търговско-промишлена палата


Регистрация - търговски регистър на БТПП; бизнес-контакти, консултации, заверка на документи, информационни услуги, организиране на участие на фирми на панаири, изложби, семинари.