Крушуна


Гостоприемница "Крушуна" се намира в непосредствена близос до Крушунските водопади на 34 км. от град Ловеч в североизточна посока и само на 8 км. от град Летница в югозападна посока на сежерния край на Деветешкото плато.