Крис - Р ЕООД


Разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства, изкупуване, заготовка, съхранение и пласиране на отпадъци, годни за преработка.