Кристофърс-Христо Желязков ЕТ


Смесен магазин за търговия с няколко групи храни от неживотински произход.