Кристалина Георгиева ЕТ


Предпечатна подготовка. Фирмата разполага със собствена печатна база.