Крепост-Бехчет Салимов


Сладкарница. Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.