Кремпострой


Кремпострой - град София | Строително-ремонтни услуги

Фирмата извършва дейност в сферата на вътрешните ремонти и хидроизолации. Основни насоки на работа:

- Проектиране и изпълнение на хидроизолационни работи на сгради.

- Индивидуални решения на всеки клиент, съобразно конкретните нужди и проблеми свързани с вътренните ремонти.