Кремация и погребение в София


Погребална агенция в София организира погребения, кремации, помени, панахиди. Изработка на надгробни паметници, керамични снимки и отпечатване на некролози. Предлага още траурни венци, цветя и пиафлори. Денонощен телефон.