Кредо Хюман Рисорсинг ООД


Консултантска дейност и услуги, свързани с управление на човешките ресурси;Планиране на човешките ресурси и подбор на персонал; Payroll услуги; трудово-правни консултации; Управленско консултиране и разработване на стратегии за организационно развитие;Обучения на персонала.