Кредит Груп ООД


„Кредит Груп” ООД е регистрирана през 1999 год. С основен предмет на дейност предоставяне на финансови услуги: кредитни обосновки, анализ на финансовите показатели на фирми.През 2008 год. Комисията за Защита на Личните Данни регистрира „Кредит Груп” ООД като администратор на лични данни.През 2009 год. Българската Народна Банка вписа „Кредит Груп” ООД в Регистъра с №00008 като Финансова Институция по чл.3, ал.2 от Закона за Кредитните Институции.