Красьо и синове ЕТ


"Красьо и синове" ЕТ извършва следните дейности:
препариране, обработка на ловни трофеи и дивечови кожи, изработване на поставки за ловни трофеи (ръчно)дърворезбанаправа и уреждане на природонаучни сбиркиобработка и направа ва полилеи, аплици и др.осветителни тела от еленов рог.изработка на амулети от еленов рог и др. сувенири поприлож от клиента модел и др. изделия от кокал и рог (копчета).консултации и обзавеждане на механи и битови помещения с ловна тематика