Кофражна техника АД


Производство на кофражна техника и специализирани инсталации за строителството, научно-изследователска дейност, проектиране, инжинеринг.