Космос Шипинг АД


Корабно чартиране, корабен брокераж, опериране на кораби, агентиране, корабно техническо снабдяване и ремонт, менингова дейност.