Космос-Ангел Георгиев ЕТ


Склад за търговия на едро с храни. Павилион за търговия с храни.