Корпорация Развитие КДА


  Издава и спонсорира (ежегоден национален конкурс) съвременна българска литература.