Корпоративно промишлено предприятие ЕЛКЕРАМ АД


Производство на керамични детайли за електродомакински уреди.