Корона-Алиме Мурзова ЕТ


Кафе-аперитив. Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.