Копекс ЕООД


Услуги в сферата на изграждане на съоражения.  Изкопаване, натоварване, насипо образуване на земни маси, скални материали и въглища. Изграждане, реконструкция, текущ ремонт и зимно поддържане на пътища от РПИ и ОПИ. Рекултивация на терени. Изграждане на съоръжения за водоснабдяване и канализация.