Кооперация Преслав ООД


В отрасъл растениевъдство - отглеждане на пшеница, царевица, слънчоглед, ечемик, кориандър, лавандула, просо, грозде. В отрасъл животновъдство - производство на краве мляко, отглеждане на разплодни животни и животни за угояване /порода Черношарена/.