Контики ООД


Контики ООД - град Добрич | Услуги

1.УСЛУГИ: ДЕРАТИЗАЦИЯ, ДЕЗИСЕКЦИЯ, ДЕЗИНСЕКЦИЯ И ФУМИГАЦИЯ НА ЗЪРНЕНИ ПРОДУКТИ В СИЛОЗИ, СКЛАДОВЕ, КОРАБИ, КОНТЕЙНЕРИ.

2.ТЪРГОВИЯ С БИОЦИДНИ И РАСТИТЕЛНО ЗАЩИТНИ ПРЕПАРАТИ,ТОРОВЕ И СЕМЕНА