Контекст Консулт ООД


Контекст Консулт ООД - консултантска компания, специализирала се в обслужването на малки и средни предприятия в следните oбласти: управленско счетоводство, бюджетиране и планиране, операционализиране на бизнес планове, подбор на офис персонал, управление на персонала, пазарни проучвания и стратегически анализ, медийни изследвания - мониторинг на национална и регионална преса и интернет медии.