Консултантска къща Амрита ООД


Консултантски услуги в различни области: недвижими имоти, предприемачество, финансови институции, индустриална и интелектуална собственост и права; машини и оборудване, художествени произведения. Консултации в областта на дизайна, маркетинг, инженеринг, проучване и разработване на гражданско строителство. Оценка на недвижими имоти, машини и оборудване, художествени произведения, цялостен бизнес и права на интелектуална собственост.