Константин Петров-Коста ЕТ


 Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.