Конет ООД


Услуги в сферата на ИТ. Фирма “КОНЕТ” ООД е компания, създадена за работа по изграждане на кабелни телевизионни мрежи и услуги, предоставяне на комплексни услуги в областта на комуникациите и разработка на нестандартна компютърна и комуникационна апаратура за контрол и управление.