Конгрестехник България ООД


Конгрестехник България е българо-австрийска фирма, профилирана в областта на конферентните услуги. Фирмата разполага с пълната гама техническо оборудване за обслужване на конферентни мероприятия от световно ниво.
Още със самото си стъпване на българския пазар през април 2001, Конгрестехник България въведе Европейските и Световните стандарти в сферата на конферентните прояви.
Вече 3 години в България - Конгрестехник е технически изпълнител на над 2000 прояви в България и по света. Фирмата е най-големият технически изпълнител в сектора конферентна техника под наем в България по отношение на изпълнени прояви, количество и вид на оборудването, както и по брой на персонала.
Фирмата е и единствената в сектора с офиси в 2 града - София и Пловдив, а от 2005 с офис и в град Варна.