Компютърни технологии и комуникации ООД


Услуги в сферата на ИТ. Основната дейност е концентрирана в проучване, разработка, доставка и развитие на широка гама Интернет и IP-комуникационни решения и услуги.