Компекс


Специализирана в производството на огънато-слепени детайли, основно елементи за седалищна мебел. Традицията ни в производството на части от слоеста дървесина.