Колхида-Сливен АД


"Колхида-Сливен" АД е дружество от текстилния бранш с предмет на дейност първична преработка на вълна добита от овце. То е наследник на бившето държавно предприятие "РУНО" В момента капиталите на дружеството се намират на 100% в частни ръце. Основните акционери участват реално и ежедневно в управлението му.Дружеството преработва както местна така и суровина от внос. Продукцията му се търгува на вътрешния и външния пазар и намира добър прием.Производствените мошности на дружеството са производство на фирмите Тибо и Шумбердже.Лице за контакти Христо Бъчваров - член на Съвета на Директорите.