Колор център


Фирмата е основана през 1993г. с учредяването на дружеството “Колор Център” ООД с дългосрочна цел - изграждане и управление на верига магазини за декоративни строителни материали и обзавеждане. През 2003г. е регистрирано дъщерното дружество “Декор Център” ООД с цел подпомагане и оптимизиране на силно разрасналата се вече търговска дейност на компанията. На този етап търговската мрежа на веригата е концентрирана в София, като магазините са именувани във фамилия от брандове - DЕCOR CENTER, DЕCOR CERAMIC, FLOOR DЕCOR, WALL DЕCOR и DЕCOR STUDIO, специализирани целесъобразно според насочеността им към различни продуктови, ценови нива и целеви групи от потребители, обединени във фамилията – DЕCOR GROUP.