Колеж по икономика и администрация


Колежът подготвя Професионални бакалаври по специалностите - Бизнес администрация, Финанси, Счетоводство и контрол, Туризъм, Маркетинг, Опазване на обществения ред, Фирмена сигурност.