Колдимекс ООД


Услуги в сферата на ИТ. Колдимекс ООД е основано през 1994 г. като софтуерна компания за разработка, внедряване и поддръжка на програмни продукти, производство и дистрибуция на компютри и комуникационна техника, реклама и дизайн.