Кобо Б ООД


От 2000г. ЕТ Кобо - Кирил Савовски изгражда, монтира и поддържа басейни от полистоун. През 2007г. започва изработване на пречиствателни станции за отпадни води, каломаслоуловители, галванични вани и др. От 2009г. цялото производството на фирмата ще се извършва от фирма Кобо Б ООД.
Басейните се изграждат от полистоун в различни форми и размери, комплектовани с разнообразни вградени стълби, седалки, хидромасажни устройства, насрещно течение, вградено осветление и др. Реалният срок за изграждане на басейн от изкопа до пускането в експлоатация е в рамките на 2-4 седмици. Няма специални изисквания за поддръжка и се почиства лесно.
Преимущества:
- кратък технологичен срок на изработка и монтаж
- достъпни цени
- дълъг живот
- 100% водонепропускливост
- разнообразни форми
- лесно почистване
- добра топлоизолация
Биологичните пречиствателни станции за отпадни води са предназначени за пречистване на фекални отпадни води от малки източници на замърсяване - еднофамилни къщи, малки жилищни кооперации, пансиони, почивни станции, хотели или малки фабрики. Намират приложение в местности, където няма изградена обществена канализация или е икономически по-изгодно. Пречистената вода се зауства в подходящ приемник или се използва за напояване.
Преимущества:
- дълъг живот и надеждност на съоръжението
- висока ефективност на пречистване
- ниски капиталовложения и експлоатационни разходи
- опростено техническо обслужване
- лесен монтаж
Гаранционният срок е 36 месеца от деня на изпълнение на поръчката. Сервизното обслужване се осигурява от производителя.
Резервоари, галванични вани и каломазноуловители се изпълняват по поръчка на клиента. Имат отлични хигиенни свойства, гарантирани от европейски сертификат за качество. Използват се за съхранение на вода и агресивни течности, за шахти и помпени станции. Доставят се като готов продукт. Има възможност за изпълнение на място, когато е необходим индивидуален подход, съобразен с архитектурните особености, където ще се монтират.