Клима Тек ООД


Фирмата е специализирана в областта на отоплителната, вентилационната и климатичната техника.Изгражда газови и парни инсталации, също и водопроводни и канализационни системи.