Климатет ЕТ


Производство, проектиране, изграждане и инженеринг на сушилни камери за всички видове дървесина /монолитни или от металоконструкция/ с пълна автоматизация на сушилния процес.