Кирков и синове ООД


Eкспрeсни официални прeводи и легализация на всякакви тeкстoве и дoкумeнти.Подписите на нашите заклети преводачи, както и печатът ни се заверяват от Консулския отдел при Министерството на външните работи на Република България, което означава, че документите стават легални във всяка държава.Вие ще бъдете обслужени най-качествено и в най-кратки срокове.Ето някои от нашите постоянни клиенти: Национална банка на Гърция А.Д., клон София; "Делта" А.Д. - производство на сладоледи; "Булвария" ООД; БГА "Балкан"; Кухненски мебели "МЕТРОН"; "КОЦМ" А.Д. - София; "Столична компания за градски транспорт" А.Д.; "ВАС козметика" ООД, "КОНАП" ООД и др.Качество. Преводите, които ние изпълняваме, по принцип са само с едно качество: отлично. Тъй като матерните езици на сътрудниците на нашето бюро са различни, процедурата, по която се правят преводите и се постига това качество е следната: първо се прави един "суров" превод на компютъра, а след това той бива редактиран от сътрудника със съответния матерен език. При редактирането и едновременното или последващо графично обработване в десктоп-пъблишинг техника и компютризиран печат, се постига онова качество на документа, "готово за отпечатване в печатницата", което ние наричаме "отлично". Обикновено нашата работа бива доставяна във вид, който оптически не се различава от оригинала. При желание, ние естествено можем да доставим и "неутрални" по изгледа им документи, например с шрифт като този на пишеща машина, на нормална по размери (А4) и др. хартия и т.н. Разбира се, също и документите от т.нар. стандартен вид, се изработват на компютър.Матерни езици. За момента това са български, гръцки, сърбо-хърватски, руски и немски. Работни езици са матерните и научените за работа езици. Научени са английски, френски и италиански. Всеки превод, чийто оригинал е на един от научените и се превежда на един от матерните езици, ще бъде направен гарантирано с най-доброто качество.Цени.(Цитираните тук цени за валидни за бюрото ни в София). По начало основните цени, посочени в нашия ценоразпис, се движат между 15 и 30 германски марки за страница от 1650 знака и включват експресно изпълнение - преводи до 10 страници могат да се изпълняват за следващия работен ден след възлагането, а тези с по-голям обем - по договаряне. Намаление от 10% се получава за поръчки, които надвишвават 20 страници, а от 20% и повече - за поръчки над 50 страници, но отстъпката непременно се уговаря предварително с клиента. Обикновените поръчки се изпълняват за един до два дни и се връчват на клиента или се изпращат по пощата, като клиентът евентуално прави справка по телефона дали преводът му е готов. При поискване преводът може безплатно да се предостави и на дискета във формат за IBM-съвместим компютър.