КиМ - София


Изработва рекламни фланелки, пуловери, чадъри, чанти, кърпи и др. Първокласен ситопечат. Печат и върху работно облекло. Собствено звено за дизайн и предпечат.