Кивиа - Оил ЕООД


Изграждане на инфраструктурни обекти, заготовка на арматура, монтаж на електрически съоръжения, кабелни и въздушни линии, ниско, средно и високо напрежение, комплектоване и монтаж на електрически табла, търговия с горивно-смазочни материали.